Welkom op de website vd Overloonse Vrouwen Organisatie.

Voor elkaar en met elkaar

Wat wordt daarmee bedoeld? Een vereniging die al 85 jaar activiteiten organiseert voor elkaar, zodat we samen met alle leden een gezellige, leuke en interessante tijd kunnen beleven. Dit samen met elkaar delen is wat een vereniging tot een succes maakt, want alleen kom je niet ver. We benaderen vaak derden, maar soms ook eigen leden om een avond voor ons te verzorgen. Zij vertellen vaak enthousiast over hun werk, hobby of ervaringen. Onze leden die aanwezig zijn en actief meedoen, maken de avond tot een succes.

Ieder jaar is er een buurtschap die de kerstviering organiseert, tijd investeert om een mooie en gezellige avond te plannen en zij doen dit vaak met veel plezier en passie. Het uitvoeren van een bestuursfunctie vraagt inzet en tijd, wat niet iedereen wil of heeft.
Je kunt het ook kleiner maken door samen met een vriendin of groepje dames, waarmee je naar de OVO komt, een avond te organiseren. Dit buiten de kerstviering om! Alle hulp is welkom.

In de afgelopen 85 jaar heeft onze vereniging niet stil gestaan. In al deze jaren zijn we vooral bezig geweest met het organiseren van interessante en leuke activiteiten voor elkaar en hebben hiervan genoten met elkaar.

We blijven elkaar nodig hebben om samen iets te organiseren. 
We hopen dan ook dat we voor het kalenderjaar 2019-2020 weer gezellige -, informatieve avonden, workshops en het reisje hebben georganiseerd, waar we jou als lid mogen begroeten.