Overloonse Vrouwen OrganisatieWelkom

Welkom

 

Beste leden

Het thema voor dit jaar dat wij als bestuur hebben gekozen om als rode draad door ons programma te lopen is:

Verbinden

In de wereld waarin we nu leven, meer individualistisch, wordt het weer tijd dat we met elkaar verbonden zijn… niet met de rug tegen elkaar staan maar naar elkaar om kijken. Dat is niet altijd gemakkelijk omdat we nu leven in een maatschappij waarin je mag uitkomen voor je mening, en deze o.a. beïnvloed wordt door zaken als werkeloosheid, armoede, geweld en aanslagen.

Wat verbindt mensen? Dat kan van alles zijn: gezin, familie, werk, geloof, buren, vriendschap of een vereniging. Verbindingen zijn er op verschillende niveaus en zijn op verschillende manieren belangrijk voor een persoon. Wat voor jou belangrijk is, dat kun je alleen voor jezelf bepalen.

Het enige dat nodig is om iets met elkaar te kunnen verbinden, zijn twee mensen of twee schakels.

We bepalen zelf op welke manier wij naar elkaar om kijken en wat we willen/kunnen betekenen voor een ander. In een gezin zal dat iets anders betekenen dan bij onze vereniging. Binnen de OVO zijn wij verbonden met elkaar tijdens de activiteiten. Ook hier besluit iedereen tot hoever die verbinding gaat…..sommige komen samen met hun buren/vriendinnen en hebben een gezellige avond. Soms komt iemand alleen en zoekt contact met andere leden om nieuwe verbindingen te leggen.

Als bestuur proberen wij weer ieder jaar een programma te maken, in samenwerking met onze leden, om onze interesses te delen en mooie activiteiten te organiseren waarin wij ons met elkaar verbonden voelen…..

Dus voor het nieuwe seizoen wensen wij jullie veel gezelligheid en verbondenheid.

Wij nodigen jullie uit voor de openingsavond op 20 september 2017

Het bestuur