Overloonse Vrouwen OrganisatieWelkom

Welkom              Beste leden.

Ieder jaar zoeken we met het bestuur naar een thema of motto dat als rode draad door het jaarprogramma loopt. Er zijn vele thema’s die bij onze vereniging passen, dit jaar hebben wij gekozen voor een thema dat aansluit bij het thema van vorig jaar:

Sociaal zijn

Sociaal is een breed begrip dat maar al te vaak voor allerlei willekeurige doeleinden wordt gebruikt. Sociaal betekent soms dat je goed met mensen overweg kan. Sociaal wordt ook gebruikt in de context van empathie: dat je je inleeft in de medemens, iets doen voor een ander.

Als mens hebben we behoefte aan contact met andere mensen. Ook in onze vereniging zie je dat, we organiseren activiteiten zodat we elkaar kunnen opzoeken, gaan met een vast clubje naar een activiteit, maar ben je dan sociaal? In een wereld die er steeds anders uitziet vraagt dat ook verandering van ons en staan we nu weer op het punt van de sociale controle. Kijk in je omgeving naar de medemens die het zwaar heeft, hulp kan gebruiken. Denk aan de presentatie van onze wijkagent afgelopen seizoen waar de sociale controle weer een belangrijk item is om een stukje veiligheid te bieden in onze buurt. Alert zijn en actie ondernemen…….

Ook wij vragen van onze leden om sociaal te zijn en ons te helpen bij onze activiteiten, dit om de kosten te drukken maar ook om leden en bestuur nader tot elkaar te brengen.

Sociaal zijn kan voor iedereen iets anders betekenen of anders worden ingevuld maar één ding is zeker ……iedereen kan sociaal zijn.


 

Het bestuur.